In september organiseren we een 3 jongvogelavonden voor de leden. Iedereen kan hun jonge vogels inbrengen om 19:30 uur en gaan dan om 20:00 uur van start met het bespreken van de vogels die door de leden zijn meegebracht. In de agenda vindt u de jongvogelavond voor kanaries, parkieten en tropische vogels apart op een maandagavond. Het is altijd een geslaagde avond en tevens ook zeer leerzaam. We nodigen keurmeesters uit om de vogels te bespreken en te keuren. Er worden geen keurbriefjes gebruikt, maar er worden opmerkingen gegeven bij elke vogel.

Zo wordt de vogel aan iedereen getoond, zodat iedereen kon zien wat wel en niet goed was. Zo word er veel uitleg gegeven over elke vogel en kunnen leden vragen stellen. Zo krijg je leerzame informatie wat je weer kan toepassen bij je eigen vogels.