Ringen

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de ringen voor vogels.
De NBvV levert alle benodigde officiële ringen voor volièrevogels en is van overheidswege aangewezen als leverancier van ringen voor beschermde soorten. U kunt bij ons ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/. Rechtsonder op elke pagina van deze website vindt u deze link ook. De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij ons aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw bestelling.
Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u eerst contact opnemen met het bondsbureau, zodat wij u een kweeknummer toe kunnen wijzen. Zonder kweeknummer kunt u geen account aanmaken.

Voor elke ringenbestelling wordt per bestelling € 6,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese Cultuurvogels/overige beschermde vogels gelijktijdig bestelt, bent u uiteraard maar 1x de administratiekosten verschuldigd. Ringen voor beschermde vogels. U kunt hier een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels. De lijst met beschermde vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. Klik hier voor de volledige lijst. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat of onduidelijk is meldt dat dan s.v.p. aan het bondsbureau. Voor ringen voor beschermde soorten bent u van overheidswege verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven. De NBvV doet zelf niets met deze informatie: wij geven e.e.a. alleen door aan de overheid. Algemene informatie over het kweeknummer. Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd. Indien u lid bent via een plaatselijke vereniging beschikt de afdelingssecretaris ook over uw kweeknummer. Wie kan er ringen bestellen? Iedereen. Alleen betalen mensen die geen bondslid zijn uiteraard meer. De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2022 geldt dus: NB 22), het kweeknummer en een volgnummer. Buitenlandse leden kunnen geen ringen voor beschermde soorten bestellen. Deze vogels moeten namelijk geringd worden met ringen zoals in het land van herkomst voorgeschreven is. Wanneer te bestellen? En wanneer in huis? U kunt het hele jaar ringen bestellen. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na 01 april bestellen, maar mogen wij in het kader van internationale afspraken pas na 01 oktober uitleveren. Alle ringen welke u na deze datum bestelt leveren wij na ongeveer 1 maand uit. U ontvangt bericht als de ringen verzonden worden en kunt de levering dan via Track&Trace volgen.